Kaktusáři Ústí nad Labem

Klub kaktusářů Ústí nad Labem, založeno r. 1961.- Podívejte se prosím na naše nové stránky.

Knihovna

Vypůjčit si můžete na členské schůzi, tedy každé první pondělí v měsíci, mimo prázdnin, a to přímo od knihovníka, nebo na emailu misa.kolar@seznam.cz, seznam knihovny bude od 1.4.2012 uveřejněn na našich nových stránkách. Knihovna je určena pouze pro členy spolku. Činnost knihovny se řídí Půjčovním řádem.

Knihovna je rozdělena do sekcí : knihy o kaktusech a sukulentech, periodika-časopisy, atlasy kaktusů a sukulentů, CD, DVD, ostatní.

Půjčovní řád knihovny

Požadovanou literaturu lze zapůjčit oproti podpisu na evidenční kartě.

Výpůjční doba je stanovena nejdéle na dobu 2 měsíců. Při překročení výpůjční doby se účtuje pokuta ve výši 50,- Kč za každý započatý měsíc překročení doby.

Knihovníkem Spolku kaktusářů Ústí nad Labem je př. Dalibor Kačírek, Masarykova 526/377, 400 01  Ústí nad Labem, tlf. 721 296 397, e-mail : dalibor.kacirek@seznam.cz

Malá změna:Knihovník od r. 2012 je Kolář Michal , email: misa.kolarseznam.cz tel:737729395 , seznam knihovny je uveden na nové adrese : www.kku.jex.cz, přesné znění řádu najdete tamtéž.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.