Kaktusáři Ústí nad Labem

Klub kaktusářů Ústí nad Labem, založeno r. 1961.- Podívejte se prosím na naše nové stránky.

Činnost

          Výroční členská schůze, která hodnotila rok 2007 se konala 12. ledna 2008 v restauraci pivovaru BŘEZŇÁK ve Velkém Březně od 14,00 hodin. Proběhly rovněž volby členů nového výboru a členů pověřených kontrolou a revizí. Do funkce předsedy byl znovu zvolen ing. Jaromír Šíp farmamirkov@seznam.cz tlf. 602158648. Schválen byl Plán práce na rok 2008 a finanční rozpočet na tento rok.

 

Výroční členská schůze za rok 2008 se konala 10. ledna 2009 v penzionu POHODA v ústecké čtvrti Střekov od 14,00 hodin. Předseda ing. Jaromír Šíp ve své zprávě provedl zhodnocení činnosti v roce 2008 a konstatoval, že vytýčené cíle byly dosaženy. Změnou místa konání výstavy v ZOO Ústí nad Labem se podařilo dosáhnout větší návštěvnosti. Došlo rovněž ke zvýšení stavu členské základny, i když ne moc výrazně. Podařilo se realizovat plánované návštěvy sbírek. V pokladní i revizní zprávě bylo konstatováno, že Klub hospodaří s malými aktivy, i když vše zdrařuje. Aktivita členské základny se výrazně zlepšila.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.